מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבת הגדול

"הסגר הגדול" מול "שבת הגדול"

ע"י: הרב יגאל חבשוש