מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח

דווקא ממנה נלמד למצבנו היום- מרים הנביאה- שביעי של פסח

ע"י: הרב יגאל חבשוש