מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

הבדידות היא הקירבה...בה נמצא אוצר גדול החבוי עמוק פנימה....!

ע"י: הרב יגאל חבשוש