מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

הנקודה הפנימית שהניעה לשחרורה של ירושלים

ע"י: הרב יגאל חבשוש