מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

האם לא היה עדיף לקבל תורה בירושלים? - פרשת במדבר

ע"י: הרב יגאל חבשוש