מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

הדלקת הנרות- הבערת הנשמה לפרשת בהעלותך

ע"י: הרב יגאל חבשוש