מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

עלה נעלה- מניין שאב את הכח מול המרגלים?

ע"י: הרב יגאל חבשוש