מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

אולי קורח צדק? - לפרשת קורח

ע"י: הרב יגאל חבשוש