מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

אז ישיר ישראל... למה דוקא עכשיו? - פרשת חוקת

ע"י: הרב יגאל חבשוש