מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

האם אני קובע לאן אלך או ה' יתברך?- פרשת בלק

ע"י: הרב יגאל חבשוש