מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

איכה אשא- השורש והזרע ל"איכה ישבה בדד"

ע"י: הרב יגאל חבשוש