מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

מה העיקר, 'זכור' או 'שמור'?- פרשת ואתחנן

ע"י: הרב יגאל חבשוש