מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

כל כלי נגינה הוא חשוב בסימפוניה הגדולה...- לפרשת עקב

ע"י: הרב יגאל חבשוש