מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

הוויז האלוקי - לפרשת כי תצא

ע"י: הרב יגאל חבשוש