מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

ושמחת בכל הטוב- לפרשת כי תבוא

ע"י: הרב יגאל חבשוש