מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

גם לך יש סיכוי! לפרשת ניצבים

ע"י: הרב יגאל חבשוש