מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה

המצווה היא דווקא בתרועה!- ראש השנה תשפ"א

ע"י: הרב יגאל חבשוש