מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » סוכות

האם הכל "הבל הבלים"? - שבת חג הסוכות

ע"י: הרב יגאל חבשוש