מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מצב העולם כולו, תלוי באדם! - לפרשת בראשית

ע"י: הרב יגאל חבשוש