מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

והנה טוב מאוד או "רבה רעת האדם… רק רע כל היום"?- לפרשת נח

ע"י: הרב יגאל חבשוש