מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מדוע היה צריך עשרה נסיונות? - לפרשת לך לך

ע"י: הרב יגאל חבשוש