מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

הגדול באמת פנוי גם למעשים הקטנים ביותר! - לפרשת וירא

ע"י: הרב יגאל חבשוש