מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

בית אברהם ומנגד עפרון - לפרשת חיי שרה

ע"י: הרב יגאל חבשוש