מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

חיי רגע של עשיו מול העקביות וחיי הנצח של יעקב - לפרשת תולדות

ע"י: הרב יגאל חבשוש