מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

השתדלות וביטחון, הילכו יחדיו? - לפרשת מקץ

ע"י: הרב יגאל חבשוש