מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

יהודים צועדים בעקבות יהודה!- לפרשת ויגש

ע"י: הרב יגאל חבשוש