מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

איש כברכתו - נתמקד בטוב, הרע כבר יסתלק! - לפרשת ויחי

ע"י: הרב יגאל חבשוש