מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מדוע לא גילו לנו את הקץ? - לפרשת ויחי

ע"י: הרב יגאל חבשוש