מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

עבד ה' הוא לבדו חופשי! - לפרשת בא

ע"י: הרב יגאל חבשוש