מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

במצרים טיט ובים טיט...! - לפרשת בשלח

ע"י: הרב יגאל חבשוש