מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פרשת שקלים

אנחנו ככדור...הסוף הוא ההתחלה - חודש אדר ושבת שקלים

ע"י: הרב יגאל חבשוש