מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » שבת זכור

עמלק, איך זה בכלל קשור אלי? - לפרשת תרומה / זכור

ע"י: הרב יגאל חבשוש