מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

חטא העגל - אע"פ שנפלנו נקום! - לפרשת כי תשא

ע"י: הרב יגאל חבשוש