מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

קדושים- זה מתחיל מדבר קטן!- לפרשת אחרי מות קדושים

ע"י: הרב יגאל חבשוש