מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

ואולך אתכם קוממיות!- ליום ושבת ירושלים

ע"י: הרב יגאל חבשוש