מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

אבטיחים בחינם... האמנם? - לפרשת בהעלותך

ע"י: הרב יגאל חבשוש