מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » יום עיון

פתיחה ליום עיון בתרבות הפנאי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר