מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » יום עיון

תרבות הפנאי - לכתחילה או בדיעבד?

ע"י: הרב אלישע אבינר