מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » תשעה באב

'ויהי נעם' נשבת במוצאי שבת - הרב טוביה ליפשיץ שליט"א | שיעור לליל תשעה באב

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ