מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » תשעה באב

שיחה לליל תשעה באב - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר