מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » תשעה באב

שיחה לתשעה באב - מו"ר הרב ח"י הדרי שליט"א

ע"י: הרב ישעיהו הדרי