מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

[כ' אדר] פרק ערבי פסחים (1)- לימוד ושיעור עם הרב אהרון מורה במסכת פסחים

ע"י: הרב אהרון מורה