מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

[כא' אדר] ערבי פסחים (2) דף ק. עם הרב אהרון מורה

ע"י: הרב אהרון מורה