מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

[כב' אדר] לימוד מסכת ערבי פסחים (3) דף קא - הרב אהרון מורה

ע"י: הרב אהרון מורה