מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

[כג' אדר] לימוד מסכת פסחים (4), פרק ערבי פסחים דף קח- גפ"ת, הרב אהרון מורה

ע"י: הרב אהרון מורה