מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

מסכת פסחים דף קטו- הרב אהרון מורה

ע"י: הרב אהרון מורה