מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

שידורים חיים מישיבת הכותל- לימוד מסכת פסחים, פרק ערבי פסחים עם הרב אהרון מורה

ע"י: הרב אהרון מורה