מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

ממשיכים בתורה-מסכת פסחים, בדיקת חמץ- הרב אהרון מורה

ע"י: הרב אהרון מורה