מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פסחים

ממשיכים בתורה- שיעור בעיון: מצוות ה'מגיד'- הרב יואל רוזנברג

ע"י: הרב יואל רוזנברג