מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » האדמו"ר הזקן

מושגים בתניא - חלק ב' מפי הרב אהרון מורה שליט"א

ע"י: הרב אהרון מורה